Умови використання

Умови використання

Мережа висококласнихбізнес-просторів з повним спектром операційних сервісів і унікальним ком'юніті

+38 044 334 4080

Угода користувача (Умови використання)

Викладений нижче текст Угоди користувача (надалі – «Угода»), адресований невизначеному колу осіб, відвідувачам веб-сайту https://creativestates.net/ в мережі Інтернет та визначає порядок користування цим веб-сайтом та пов’язаними ресурсами, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВНА КРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 42681250), який є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту (надалі – «Власник»).

Ця Угода є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України. Вчинення конклюдентних дій фізичними особами (далі іменовані «Користувач» а в множині «Користувачі»), спрямованих на використання веб-сайту https://creativestates.net/ вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди. Користувач цим визнає, що акцепт Угоди рівносильний підписанню та укладенню Угоди на умовах, викладених в цій Угоді.

Тобто, використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту та пов′язаних ресурсів означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Веб-сайт» (надалі – «Сайт») – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://creativestates.net/, та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

1.2. «Контент» – інформаційне оформлення Сайту, що включає в себе: вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали.

1.3. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.

1.4. «Сторона» або разом «Сторони» – Користувач та/або Власник.

1.5. «Послуги» (сервіси Сайту та пов′язаних ресурсів) – будь-які послуги, які пропонуються на Сайті Власника та включають у себе, але не обмежуються послугами “Hot Desk”, “Day Office”, “Fixed Desk” “Private Office”, “Office Suite”, “Business Suite”, “Digital” тощо.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Користувач шляхом переходу на Сайт Власника надає свою згоду на дотримання всіх умов цієї Угоди, у тому числі, шляхом заповнення різних форм, заявок на сайті. Ця Угода є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Власником, предметом якої є надання Користувачеві безоплатних послуг з використання Сайту.

2.2. Межі використання Сайту Користувачами встановлюються Власником на власний розсуд.

2.3. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Власником Сайту в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення Користувачів. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

2.4. Користувачі зобов’язані ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення зміненого та/або доповненого змісту цієї Угоди, це означає, що Користувач надає згоду на дотримання умов Угоди з усіма її змінами та/або доповненнями.

2.5. У випадку внесення істотних змін до Угоди Власником буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Угоди.

3. КОНТЕНТ САЙТУ

3.1. Контент, опублікований на Сайті, призначений для особистого некомерційного використання Користувачем. Весь опублікований на Сайті Контент, включаючи, але не обмежуючись: новини, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео кліпи, захищений авторським правом і знаходиться у володінні або під контролем Власника або сторони, яка є автором Контенту. Користувач Сайту повинен дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Сайту.

3.2. Користувачі не мають право змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених в пункті 4.3. цієї Угоди), створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

3.3. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, тощо Власника або третіх осіб, захищені правами на такі об’єкти інтелектуальної власності. Ніщо, зазначене в цій Угоді, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Власника або третіх осіб.

3.4. Контент з плашками «партнерський матеріал», «реклама», промо-пост позначка на «правах реклами» публікуються на комерційних або партнерських умовах.

4.ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувач зобов’язаний використовувати Сайт та/або користуватися Послугами, які пропонуються на Сайті, в порядку, який відповідає законодавству, Угоді і специфіці певної Послуги, а також відповідно до принципів соціального співіснування і прийнятних норм.

4.2. Забороняється завантажувати, розповсюджувати та публікувати Контент будь-якого наклепницького, образливого, непристойного, порнографічного чи іншого незаконного матеріалу; рекламні прояви, комерційні повідомлення, повідомлення з повторювальним змістом (спам), повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики Сайту або будь-яку іншу інформацію, що вводить в оману, а також Контент, який може викликати будь-які перешкоди у роботі або пошкодження ІТ-систем.

4.3. Користувач повинен утримуватися від будь-яких дій, які порушують закон, прийняті норми, власність третіх осіб або моральні права і, зокрема, використання даних інших осіб як своїх особистих даних.

4.4. Користувач може завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Використання будь-якого Контенту для відмінних від особистого використання без попередньої письмової згоди Власника Сайту та третіх осіб, яким належить право інтелектуальної власності на Контент, суворо забороняється.

4.5. Інтернет-виданням, мобільним додаткам дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на Сайті, за умови відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче першого абзацу і обсягом не більше півтори тисячі знаків оригінального тексту. Використання більшого обсягу тексту можливе лише за умови отримання письмового дозволу Власника.

4.6. Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».

4.7. Користувач не може розкривати будь-яку конфіденційну або службову інформацію через Сайт.

4.8. Наданням в будь-якій формі (заповнення форм, здійснення замовлень, підписка на рекламні розсилки, тощо) своїх персональних даних Власнику, Користувач висловлює згоду на обробку персональних даних Власником Сайту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних Користувача регулюється чинним законодавством України та Політикою конфіденційності (в т.ч. щодо файлів cookie Сайту), та включає в себе право Власника Сайту здійснювати дії з персональними даними Користувача відповідно до Політики конфіденційності (в т.ч. щодо файлів cookie Сайту).

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. У випаду, якщо Користувач використовує Сайт на умовах отримання запропонованих на Сайті Послуг, Користувач гарантує, що його Контент не буде порушувати прав третіх осіб, включаючи авторське право, товарні знаки, недоторканність приватного життя або інші особисті або майнові права та не буде містити наклепи чи інший матеріал, який порушує чинне законодавство України.

5.2. У випадку виникнення будь-яких претензій, позовів, вимог третіх осіб з приводу порушення Користувачем їх прав та інтересів, що охороняються законом, при використанні, розповсюдженні, переробці матеріалів та інформації, яка розміщується на Сайті, Користувач зобов’язується врегулювати такі спори від власного імені, власними силами та за власний рахунок. У разі якщо внаслідок задоволення таких претензій, позовів, вимог третіх осіб Власнику Сайту будуть завдані збитки та/або Власник Сайту виплатить у такому випадку штрафні санкції, компенсації, витрати, збитки, виплати, Користувач зобов'язаний відшкодувати їх (штрафні санкції, компенсації, витрати, збитки, виплати) в повному обсязі.

5.3. Власник заявляє, що не має жодного контролю над сайтами третіх осіб, тому Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Власник не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх Контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням Контенту сайтів третіх осіб.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність Користувача:

6.1.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

6.1.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед Власником та/або третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

6.1.3. Користувач зобов’язується самостійно й за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

6.2. Відповідальність Власника:

6.2.1. Власник не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті (наприклад у випадку, якщо Користувач санкціонував доступ третьої особи до інформації Користувача, або якщо третя особа одержала несанкціонований доступ), включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

6.2.2. Власник не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

6.2.3. Власник не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутнім на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

6.2.4. Власник не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, втрату грошей, зв'язків або репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, яких-небудь спеціальних або непрямих збитків) завданих включаючи, але не обмежуючись внаслідок:

  • нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту, інформації на ньому,
  • трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт у повній мірі;
  • помилок або неточностей в контенті;
  • затримок або збоїв в наших послугах;
  • помилок або неточностей будь-якого роду щодо опису Послуг на Сайті;
  • дій або бездіяльності третіх осіб.

6.2.5. Власник також не несе відповідальності за шкоду, завдану вашому комп'ютерному обладнанню або іншому майну, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок вашого відвідування Сайту, користування Сайтом і інформацією, скачування Вами інформації, і не несе зобов'язань у зв'язку з перерахованим вище.

7. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ

7.1. Власник має право на свій власний розсуд, видалити або призупинити доступ до всього Сайту або його частини з будь-якої причини, включаючи, порушення або невиконання цієї Угоди.

7.2. Власник залишає за собою право припинити роботу цього Сайту в будь-який момент без попередження і не несучи в зв'язку з цим будь-яких зобов'язань.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Ця Угода застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цієї Угоди будуть вирішуватися господарським судом міста Києва, в порядку, визначеному чинними законодавством України.

8.2. Користувач погоджується невідкладно повідомляти про будь-які порушення авторських прав, щодо Контенту, який міститься на Сайті на електронну адресу we@creativestates.net.

8.3. Користувач дає свою згоду Власнику сайту на обробку отриманої інформації, що включає збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знищення персональних даних, вказаних в заявці, з метою формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових та соціальних досліджень, а також здійснення взаємодії з Користувачем, у тому числі за допомогою мережевого електрозв’язку, що включає відправку SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

Докладніше про замовлення реклами звертайтесь на електронну адресу: we@creativestates.net.